تبلیغات
قلم و اندیشه ها - ژرفایی قرآن
ژرفایی قرآن


از زمان نزول قرآن تا به امروز سالیان زیادی سپری شده، اما قرآن هنوز تازه و بكر است .گذر زمان نه تنها نتوانسته غبار كهنگی بر آن بنشاند بلكه جذابتر و دلرباترش نموده و این خود بیانگر آسمانی بودن آن است . قرآن قلمروی گسترده و عمیق دارد و نهایت ژرفای آن را كسی غیر از پیامبران و امامان معصوم (علیه السلام)نیافته است.
در تمام دوره هایی كه قرآن مورد دقت و پژوهش قرار گرفته است تفسیر كنندگان آن تلاش نموده اند بر اساس میزان فهم و شناختشان حقایق آن را آشكار كنند و هیچ مفسری ادعا ندارد كه توانسته همه حقایق آن را دریابد و به دیگران نشان دهد. و اگر اندیشمندی پیرامون سوره ها و آیه ها مطلبی را نوشته قصد تكرار گفته های دیگران را نداشته بلكه او نسبت به زمانه ای كه در آن می زیسته گوهر هایی را از اقیانوس این كتاب پیدا كرده و خواسته به دیگران نشان دهد.
در بین روایاتی که ویژگی های قرآن را بر می شمرد به مواردی نظیر دریای بی کران،دریایی که عجایبش تمام نمی شود، آسمانی که ستارگانش نامحدود است ،بهار دلها برمی خوریم.از طرف دیگر می بینیم قرآن تفاسیر گوناكون را می پذیرد و كسانی كه مدت زیادی از عمرشان را با آن سپری می کنند هر کدام با نوع نگاه و زاویه ی خاص آن را مورد مطالعه قرار می دهند.ملّا صدرای شیرازی با نگاه عقل به آن می نگردد و بهره خویش را می برد.و رشیدالدین میبدی با دیده عرفان سیر می کند.حویزی در نورالثقلین علاقه به تتبع در لغت دارد و علامه طباطبایی می خواهد آنر را از چند منظر متفاوت ببیند.یکی با بزار عقل آمده و یکی با نقل ودیگری با در دست گرفتن دلش.قرآن جام همه آنان را لبریز می کند.
حال که قرآن کتاب جاویدان است و برای لحظه ،لحظه های زندگی ما برنامه دارد نباید بگذاریم در پیچ و خم زندگی ماشینی امروز به دست فراموشی سپرده شود.بکوشیم روح و جانمان را با آن جلا دهیم.ودر سایه آن آرامش یابیم.به ماه نزول قرآن نزدیک می شویم تلاش کنیم با برنامه ریزی صحیح جایی برای خواندن و مطالعه تفسیر در زندگیمان باز کنیم تا بهره ای از آن چشمه سار معرفت نصیبمان گردد.