تبلیغات
قلم و اندیشه ها - آشنایی با یازدهمین اختر تابناک امامت
آشنایی با یازدهمین اختر تابناک امامت


اسحاق كندی از دانشمندان عراق بود، و مردم او را به عنوان فیلسوف و دانشمند بر جسته می شناختند، او كافر بود و اسلام را قبول نداشت، حتی تصمیم گرفت كتابی درباره تناقض گوئی قرآن بنویسد، چرا كه می پنداشت بعضی از آیات قرآن با بعضی دیگر (در ظاهر) سازگار نیست ، او نگارش ‍ چنین كتابی را شروع كرد. یكی از شاگردان او به حضور امام حسن عسكری (ع) آمد و جریان را به اطلاع آن حضرت رسانید، امام به او فرمود: آیا در میان شما یك مرد هوشمند و رشید نیست تا با استدلال و منطق محكم ، استاد كندی را از نوشتن چنان كتابی باز دارد و او را پشیمان كند؟! شاگرد گفت : ما شاگرد او هستیم ، و از نظر علمی نمی توانیم او را قانع كرده و از عقیده اش منصرف كنیم .
امام حسن (ع) به او فرمود: من سخنی را به تو یاد می دهم ، تو نزد او برو، و چند روز او را در این كاری كه شروع كرده ، كمك كن ، وقتی كه با او دوست و همدم شدی ، به او بگو سوالی به نظرم رسیده می خواهم از تو بپرسم . او می گوید: بپرس . به او بگو: اگر نازل كننده قرآن (خدا) نزد تو آید، آیا ممكن است كه بگوید: مراد من از معانی این آیات ، غیر از آن معانی است كه تو برای آن آیات فهمیده ای ؟ استاد كندی می گوید: آری ممكن است .
در این هنگام به او بگو: تو چه می دانی ، شاید مراد خدا از آیات قرآن ، غیر از آن معانی باشد كه تو فهمیده ای . شاگرد نزد استاد اسحاق رفت ، و مدتی او را در تاءلیف آن كتاب ، یاری كرد، و با او همدم شد، تا روزی گفت : آیا ممكن است كه خدا غیر از این معانی را كه تو از آیات قرآن فهمیده ای ، اراده كرده باشد؟ استاد فكری كرد و سپس ‍ گفت : سوال خود را دوباره بیان كن ، او سوال خود را تكرار كرد. استاد گفت : آری ممكن است خدا اراده معانی غیر از معانی ظاهری آیات قرآن كرده باشد، زیرا واژه ها، دارای احتمالات است . سپس به شاگرد گفت : راست بگو بدانم این سخن را چه كسی به تو یاد داده است ؟! شاگرد گفت : به دلم افتاد كه از تو بپرسم . استاد گفت : این سوال ، سوال بسیار مهم و سخن بسیار عمیق و بلند پایه ای است ، و از تو بعید است چنین سخنی سرزند. شاگرد گفت : این سخن را از امام حسن عسكری (ع) شنیده ام
استاد گفت : اكنون حقیقت را گفتی ، چنین مسائل جز از خاندان رسالت شنیده نمی شود. آنگاه استاد، تقاضای آتش كرد، و تمام آنچه را درباره تناقض آیات قرآن نوشته بود، به آتش كشید و سوزانید و نابود كرد.

نویسنده:محمد محمدی اشتهاردی
منبع:داستانهای شنیدنی از چهارده معصوم(علیهم السلام)